Ping Pong - Oggi 21/09, 2020

Others - Donne
08:30Stoyanov N. (Ita)Bobocica M. (Ita)   
09:10Gorak D. (Pol)Kosowski J. (Pol)   
09:50Jarvis T. (Eng)Ishiy V. (Bra)4.50 1.17
10:30Bertrand I. (Fra)Akkuzu C. (Fra)2.40 1.50
11:10Stoyanov N. (Ita)Gorak D. (Pol)   
11:50Jarvis T. (Eng)Kosowski J. (Pol)3.40 1.27
12:30Bertrand I. (Fra)Ishiy V. (Bra)   
13:10Akkuzu C. (Fra)Bobocica M. (Ita)   
13:50Stoyanov N. (Ita)Jarvis T. (Eng)   
14:30Gorak D. (Pol)Bobocica M. (Ita)   
16:00Akkuzu C. (Fra)Ishiy V. (Bra)   
16:40Bertrand I. (Fra)Kosowski J. (Pol)   
17:20Gorak D. (Pol)Jarvis T. (Eng)   
18:00Ishiy V. (Bra)Bobocica M. (Ita)   
18:40Akkuzu C. (Fra)Kosowski J. (Pol)   
19:20Stoyanov N. (Ita)Bertrand I. (Fra)   
20:00Jarvis T. (Eng)Bobocica M. (Ita)   
20:40Stoyanov N. (Ita)Akkuzu C. (Fra)   
21:20Ishiy V. (Bra)Kosowski J. (Pol)   
22:00Gorak D. (Pol)Bertrand I. (Fra)   
06:30Sverdlov M. (Rus)Kolmin A. (Rus)1.40 2.75
06:45Grishaev E. (Rus)Nikiforov O. (Rus)1.52 2.35
06:45Selkin V. (Rus)Sayganov A. (Rus)1.80 1.90
07:00Karpovkin G. (Rus)Melkov O. (Rus)1.65 2.10
07:15Arutiunyan A. (Rus)Sorin M. (Rus)   
07:15Belugin O. (Rus)Sinkovskiy V. (Rus)1.85 1.85
07:30Kolmin A. (Rus)Karpovkin G. (Rus)1.80 1.90
07:45Nikiforov O. (Rus)Arutiunyan A. (Rus)   
07:45Sayganov A. (Rus)Belugin O. (Rus)1.57 2.25
08:00Melkov O. (Rus)Sverdlov M. (Rus)1.57 2.25
08:15Sinkovskiy V. (Rus)Selkin V. (Rus)4.25 1.18
08:15Sorin M. (Rus)Grishaev E. (Rus)1.85 1.85
08:30Sverdlov M. (Rus)Karpovkin G. (Rus)2.00 1.72
08:45Grishaev E. (Rus)Arutiunyan A. (Rus)   
08:45Selkin V. (Rus)Belugin O. (Rus)1.35 2.90
09:00Kolmin A. (Rus)Melkov O. (Rus)1.85 1.85
09:15Nikiforov O. (Rus)Sorin M. (Rus)2.40 1.50
09:15Sayganov A. (Rus)Sinkovskiy V. (Rus)1.60 2.20
10:30Sukharnikov N. (Rus)Desiatnik A. (Rus)   
10:45Demic Y. (Rus)Petrov V. (Rus)   
10:45Smirnov I. (Rus)Kalashnikov E. (Rus)   
11:00Chernov V. (Rus)Iskenderov I. (Rus)   
11:15Cheklin M. (Rus)Shirokov V. (Rus)   
11:15Stepanov E. (Rus)Lobanov A. (Rus)   
11:30Desiatnik A. (Rus)Chernov V. (Rus)   
11:45Kalashnikov E. (Rus)Stepanov E. (Rus)   
11:45Petrov V. (Rus)Cheklin M. (Rus)   
12:00Iskenderov I. (Rus)Sukharnikov N. (Rus)   
12:15Lobanov A. (Rus)Smirnov I. (Rus)   
12:15Shirokov V. (Rus)Demic Y. (Rus)   
12:30Sukharnikov N. (Rus)Chernov V. (Rus)   
12:45Demic Y. (Rus)Cheklin M. (Rus)   
12:45Smirnov I. (Rus)Stepanov E. (Rus)   
13:00Desiatnik A. (Rus)Iskenderov I. (Rus)   
13:15Kalashnikov E. (Rus)Lobanov A. (Rus)   
13:15Petrov V. (Rus)Shirokov V. (Rus)   
14:30Mohnachev A. (Rus)Belugin O. (Rus)   
14:45Abelmasov I. (Rus)Migalov I. (Rus)   
14:45Kobelev E. (Rus)Merezhko A. (Rus)   
15:00Mishakin V. (Rus)Alekseev A. (Rus)   
15:15Agapov A. (Rus)Antonov V. (Rus)   
15:15Kolmin A. (Rus)Sergeevich I. (Rus)   
15:30Belugin O. (Rus)Mishakin V. (Rus)   
15:45Merezhko A. (Rus)Kolmin A. (Rus)   
15:45Migalov I. (Rus)Agapov A. (Rus)   
16:00Alekseev A. (Rus)Mohnachev A. (Rus)   
16:15Antonov V. (Rus)Abelmasov I. (Rus)   
16:15Sergeevich I. (Rus)Kobelev E. (Rus)   
16:30Mohnachev A. (Rus)Mishakin V. (Rus)   
16:45Abelmasov I. (Rus)Agapov A. (Rus)   
16:45Kobelev E. (Rus)Kolmin A. (Rus)   
17:00Belugin O. (Rus)Alekseev A. (Rus)   
17:15Merezhko A. (Rus)Sergeevich I. (Rus)   
17:15Migalov I. (Rus)Antonov V. (Rus)   
18:30Zemit I. (Rus)Balakin D. (Rus)   
18:45Kolesnikov D. (Rus)Gribkov A. (Rus)   
18:45Troyanov Y. (Rus)Andrusenko M. (Rus)   
19:00Minkov M. (Rus)Chernov V. (Rus)   
19:15Kobytov R. (Rus)Shishko Y. (Rus)   
19:15Vakar S. (Rus)Yanshaev A. (Rus)   
19:30Balakin D. (Rus)Minkov M. (Rus)   
19:45Andrusenko M. (Rus)Kobytov R. (Rus)   
19:45Gribkov A. (Rus)Vakar S. (Rus)   
20:00Chernov V. (Rus)Zemit I. (Rus)   
20:15Shishko Y. (Rus)Troyanov Y. (Rus)   
20:15Yanshaev A. (Rus)Kolesnikov D. (Rus)   
20:30Zemit I. (Rus)Minkov M. (Rus)   
20:45Kolesnikov D. (Rus)Vakar S. (Rus)   
20:45Troyanov Y. (Rus)Kobytov R. (Rus)   
21:00Balakin D. (Rus)Chernov V. (Rus)   
21:15Andrusenko M. (Rus)Shishko Y. (Rus)   
21:15Gribkov A. (Rus)Yanshaev A. (Rus)   
22:30Turabekov T. (Rus)Ilyukhin E. (Rus)   
22:45Lytko A. (Rus)Yanshaev A. (Rus)   
22:45Ziuzikov P. (Rus)Serebrennikov A. (Rus)   
23:00Ogay S. (Rus)Putilovsky V. (Rus)   
23:15Klavdenkov A. (Rus)Soldatov I. (Rus)   
23:15Pronin O. (Rus)Tarasenkov N. (Rus)   
23:30Ilyukhin E. (Rus)Petrochenko D. (Rus)   
23:45Serebrennikov A. (Rus)Churin K. (Rus)   
23:45Yanshaev A. (Rus)Volkov A. (Rus)   
00:00Turabekov T. (Rus)Ogay S. (Rus)   
00:15Lytko A. (Rus)Klavdenkov A. (Rus)   
00:15Ziuzikov P. (Rus)Pronin O. (Rus)   
00:30Petrochenko D. (Rus)Putilovsky V. (Rus)   
00:45Churin K. (Rus)Tarasenkov N. (Rus)   
00:45Volkov A. (Rus)Soldatov I. (Rus)   
06:05Paniotov A. (Ukr)Tytskyi M. (Ukr)   
06:05Zaporozhets D. (Ukr)Dynaburg L. (Ukr)   
06:30Zhalii V. (Ukr)Kurtenko A. (Ukr)   
06:35Trydukh I. (Ukr)Hnoievoi R. (Ukr)   
06:50Yakimenko S. (Ukr)Tsoi K. (Ukr)   
06:55Bortsov D. (Ukr)Peretiatko A. (Ukr)   
07:00Leonenko O. (Ukr)Yakymchuk Y. (Ukr)   
07:05Ivchenko D. (Ukr)Bodrukhyn V. (Ukr)   
07:10Gubskaya E. (Ukr)Dubrova A. (Ukr)   
07:15Khilinska Y. (Ukr)Pachich Y. (Ukr)   
07:20Yatsenko S. (Ukr)Kononikhin V. (Ukr)   
07:25Yemelianov T. (Ukr)Lisechko A. (Ukr)   
07:30Zaporozhets D. (Ukr)Kurtenko A. (Ukr)   
07:35Paniotov A. (Ukr)Hnoievoi R. (Ukr)   
07:40Yureneva O. (Ukr)Kolosovska O. (Ukr)   
07:45Muliarchuk A. (Ukr)Kravchuk T. (Ukr)   
07:50Mukhin V. (Ukr)Yakubov M. (Ukr)   
07:55Volkov P. (Ukr)Romaniuk A. (Ukr)   
08:00Yakymchuk Y. (Ukr)Dynaburg L. (Ukr)   
08:05Bodrukhyn V. (Ukr)Tytskyi M. (Ukr)   
08:10Svydnytska N. (Ukr)Andreeva L. (Ukr)   
08:15Panchishin O. (Ukr)Chilikina E. (Ukr)   
08:20Yakimenko S. (Ukr)Kononikhin V. (Ukr)   
08:25Bortsov D. (Ukr)Lisechko A. (Ukr)   
08:30Zhalii V. (Ukr)Leonenko O. (Ukr)   
08:35Trydukh I. (Ukr)Ivchenko D. (Ukr)   
08:40Gubskaya E. (Ukr)Kolosovska O. (Ukr)   
08:45Khilinska Y. (Ukr)Kravchuk T. (Ukr)   
08:50Yakubov M. (Ukr)Tsoi K. (Ukr)   
08:55Romaniuk A. (Ukr)Peretiatko A. (Ukr)   
09:00Zaporozhets D. (Ukr)Yakymchuk Y. (Ukr)   
09:05Paniotov A. (Ukr)Bodrukhyn V. (Ukr)   
09:10Andreeva L. (Ukr)Dubrova A. (Ukr)   
09:15Chilikina E. (Ukr)Pachich Y. (Ukr)   
09:20Yatsenko S. (Ukr)Mukhin V. (Ukr)   
09:25Yemelianov T. (Ukr)Volkov P. (Ukr)   
09:30Leonenko O. (Ukr)Kurtenko A. (Ukr)   
09:35Ivchenko D. (Ukr)Hnoievoi R. (Ukr)   
09:40Yureneva O. (Ukr)Svydnytska N. (Ukr)   
09:45Muliarchuk A. (Ukr)Panchishin O. (Ukr)   
09:50Yakimenko S. (Ukr)Yakubov M. (Ukr)   
09:55Bortsov D. (Ukr)Romaniuk A. (Ukr)   
10:00Zhalii V. (Ukr)Dynaburg L. (Ukr)   
10:05Trydukh I. (Ukr)Tytskyi M. (Ukr)   
10:10Gubskaya E. (Ukr)Andreeva L. (Ukr)   
10:15Khilinska Y. (Ukr)Chilikina E. (Ukr)   
10:20Mukhin V. (Ukr)Kononikhin V. (Ukr)   
10:25Volkov P. (Ukr)Lisechko A. (Ukr)   
10:30Zaporozhets D. (Ukr)Leonenko O. (Ukr)   
10:35Paniotov A. (Ukr)Ivchenko D. (Ukr)   
10:40Svydnytska N. (Ukr)Kolosovska O. (Ukr)   
10:45Panchishin O. (Ukr)Kravchuk T. (Ukr)   
10:50Yatsenko S. (Ukr)Tsoi K. (Ukr)   
10:55Yemelianov T. (Ukr)Peretiatko A. (Ukr)   
11:00Zhalii V. (Ukr)Yakymchuk Y. (Ukr)   
11:05Trydukh I. (Ukr)Bodrukhyn V. (Ukr)   
11:10Yureneva O. (Ukr)Dubrova A. (Ukr)   
11:15Muliarchuk A. (Ukr)Pachich Y. (Ukr)   
11:20Yakimenko S. (Ukr)Mukhin V. (Ukr)   
11:25Bortsov D. (Ukr)Volkov P. (Ukr)   
11:30Kurtenko A. (Ukr)Dynaburg L. (Ukr)   
11:35Hnoievoi R. (Ukr)Tytskyi M. (Ukr)   
11:40Gubskaya E. (Ukr)Svydnytska N. (Ukr)   
11:45Khilinska Y. (Ukr)Panchishin O. (Ukr)   
11:50Yatsenko S. (Ukr)Yakubov M. (Ukr)   
11:55Yemelianov T. (Ukr)Romaniuk A. (Ukr)   
12:00Zaporozhets D. (Ukr)Zhalii V. (Ukr)   
12:05Paniotov A. (Ukr)Trydukh I. (Ukr)   
12:10Yureneva O. (Ukr)Andreeva L. (Ukr)   
12:15Muliarchuk A. (Ukr)Chilikina E. (Ukr)   
12:20Kononikhin V. (Ukr)Tsoi K. (Ukr)   
12:25Lisechko A. (Ukr)Peretiatko A. (Ukr)   
12:30Leonenko O. (Ukr)Dynaburg L. (Ukr)   
12:35Ivchenko D. (Ukr)Tytskyi M. (Ukr)   
12:40Kolosovska O. (Ukr)Dubrova A. (Ukr)   
12:45Kravchuk T. (Ukr)Pachich Y. (Ukr)   
12:50Yakimenko S. (Ukr)Yatsenko S. (Ukr)   
12:55Bortsov D. (Ukr)Yemelianov T. (Ukr)   
13:00Yakymchuk Y. (Ukr)Kurtenko A. (Ukr)   
13:05Bodrukhyn V. (Ukr)Hnoievoi R. (Ukr)   
13:10Gubskaya E. (Ukr)Yureneva O. (Ukr)   
13:15Khilinska Y. (Ukr)Muliarchuk A. (Ukr)   
13:20Mukhin V. (Ukr)Tsoi K. (Ukr)   
13:25Volkov P. (Ukr)Peretiatko A. (Ukr)   
13:30Maiovets R. (Ukr)Kistechko M. (Ukr)   
13:40Khairov D. (Ukr)Yurenev O. (Ukr)   
13:40Svydnytska N. (Ukr)Dubrova A. (Ukr)   
13:45Panchishin O. (Ukr)Pachich Y. (Ukr)   
13:45Podolian A. (Ukr)Kholodkevych V. (Ukr)   
13:50Yakubov M. (Ukr)Kononikhin V. (Ukr)   
13:55Romaniuk A. (Ukr)Lisechko A. (Ukr)   
14:00Petrushenko Y. (Ukr)Vlasenko V. (Ukr)   
14:10Andreeva L. (Ukr)Kolosovska O. (Ukr)   
14:10Goncharuk O. (Ukr)Pakhnyuk V. (Ukr)   
14:15Chilikina E. (Ukr)Kravchuk T. (Ukr)   
14:15Kochetkov O. (Ukr)Bryzhevatyi O. (Ukr)   
14:25Yolkin A. (Ukr)Matvieiev D. (Ukr)   
14:30Kurchitsky V. (Ukr)Kovalchuk O. (Ukr)   
14:35Babii A. (Ukr)Kabakova L. (Ukr)   
14:40Karpenko O. (Ukr)Drach D. (Ukr)   
14:45Kozhevnikov M. (Ukr)Obukhov V. (Ukr)   
14:55Koshchug E. (Ukr)Malynka R. (Ukr)   
15:00Maiovets R. (Ukr)Vlasenko V. (Ukr)   
15:05Sibilieva V. (Ukr)Anarmetova V. (Ukr)   
15:10Khairov D. (Ukr)Pakhnyuk V. (Ukr)   
15:15Podolian A. (Ukr)Bryzhevatyi O. (Ukr)   
15:25Lutskiy V. (Ukr)Diachenko V. (Ukr)   
15:30Kovalchuk O. (Ukr)Kistechko M. (Ukr)   
15:35Agalakova I. (Ukr)Kabakova L. (Ukr)   
15:40Drach D. (Ukr)Yurenev O. (Ukr)   
15:45Obukhov V. (Ukr)Kholodkevych V. (Ukr)   
15:50Melnykov V. (Ukr)Holomoz A. (Ukr)   
15:55Yolkin A. (Ukr)Malynka R. (Ukr)   
16:00Petrushenko Y. (Ukr)Kurchitsky V. (Ukr)   
16:05Babii A. (Ukr)Sibilieva V. (Ukr)   
16:10Goncharuk O. (Ukr)Karpenko O. (Ukr)   
16:15Kochetkov O. (Ukr)Kozhevnikov M. (Ukr)   
16:20Smyk V. (Ukr)Solomko S. (Ukr)   
16:25Diachenko V. (Ukr)Matvieiev D. (Ukr)   
16:30Maiovets R. (Ukr)Kovalchuk O. (Ukr)   
16:35Agalakova I. (Ukr)Anarmetova V. (Ukr)   
16:40Khairov D. (Ukr)Drach D. (Ukr)   
16:45Podolian A. (Ukr)Obukhov V. (Ukr)   
16:50Kovalchuk P. (Ukr)Lymarenko O. (Ukr)   
16:55Koshchug E. (Ukr)Lutskiy V. (Ukr)   
17:00Kurchitsky V. (Ukr)Vlasenko V. (Ukr)   
17:05Sibilieva V. (Ukr)Kabakova L. (Ukr)   
17:10Karpenko O. (Ukr)Pakhnyuk V. (Ukr)   
17:15Kozhevnikov M. (Ukr)Bryzhevatyi O. (Ukr)   
17:20Melnykov V. (Ukr)Solomko S. (Ukr)   
17:25Yolkin A. (Ukr)Diachenko V. (Ukr)   
17:30Petrushenko Y. (Ukr)Kistechko M. (Ukr)   
17:35Babii A. (Ukr)Anarmetova V. (Ukr)   
17:40Goncharuk O. (Ukr)Yurenev O. (Ukr)   
17:45Kochetkov O. (Ukr)Kholodkevych V. (Ukr)   
17:50Lymarenko O. (Ukr)Holomoz A. (Ukr)   
17:55Lutskiy V. (Ukr)Malynka R. (Ukr)   
18:00Maiovets R. (Ukr)Kurchitsky V. (Ukr)   
18:05Agalakova I. (Ukr)Sibilieva V. (Ukr)   
18:10Khairov D. (Ukr)Karpenko O. (Ukr)   
18:15Podolian A. (Ukr)Kozhevnikov M. (Ukr)   
18:20Smyk V. (Ukr)Kovalchuk P. (Ukr)   
18:25Koshchug E. (Ukr)Matvieiev D. (Ukr)   
18:30Petrushenko Y. (Ukr)Kovalchuk O. (Ukr)   
18:35Anarmetova V. (Ukr)Kabakova L. (Ukr)   
18:40Goncharuk O. (Ukr)Drach D. (Ukr)   
18:45Kochetkov O. (Ukr)Obukhov V. (Ukr)   
18:50Melnykov V. (Ukr)Lymarenko O. (Ukr)   
18:55Yolkin A. (Ukr)Lutskiy V. (Ukr)   
19:00Vlasenko V. (Ukr)Kistechko M. (Ukr)   
19:05Agalakova I. (Ukr)Babii A. (Ukr)   
19:10Pakhnyuk V. (Ukr)Yurenev O. (Ukr)   
19:15Bryzhevatyi O. (Ukr)Kholodkevych V. (Ukr)   
19:20Kovalchuk P. (Ukr)Solomko S. (Ukr)   
19:25Koshchug E. (Ukr)Diachenko V. (Ukr)   
19:30Maiovets R. (Ukr)Petrushenko Y. (Ukr)   
19:40Khairov D. (Ukr)Goncharuk O. (Ukr)   
19:45Podolian A. (Ukr)Kochetkov O. (Ukr)   
19:50Smyk V. (Ukr)Holomoz A. (Ukr)   
19:55Malynka R. (Ukr)Matvieiev D. (Ukr)   
20:00Kurchitsky V. (Ukr)Kistechko M. (Ukr)   
20:10Karpenko O. (Ukr)Yurenev O. (Ukr)   
20:15Kozhevnikov M. (Ukr)Kholodkevych V. (Ukr)   
20:20Melnykov V. (Ukr)Kovalchuk P. (Ukr)   
20:25Yolkin A. (Ukr)Koshchug E. (Ukr)   
20:30Kovalchuk O. (Ukr)Vlasenko V. (Ukr)   
20:40Drach D. (Ukr)Pakhnyuk V. (Ukr)   
20:45Obukhov V. (Ukr)Bryzhevatyi O. (Ukr)   
20:50Smyk V. (Ukr)Lymarenko O. (Ukr)   
20:55Lutskiy V. (Ukr)Matvieiev D. (Ukr)   
21:20Solomko S. (Ukr)Holomoz A. (Ukr)   
21:25Diachenko V. (Ukr)Malynka R. (Ukr)   
21:50Melnykov V. (Ukr)Smyk V. (Ukr)   
22:20Kovalchuk P. (Ukr)Holomoz A. (Ukr)   
22:25Tkachov S. (Ukr)Sulim A. (Ukr)   
22:50Lymarenko O. (Ukr)Solomko S. (Ukr)   
22:55Kyi Y. (Ukr)Makarenko R. (Ukr)   
23:25Lykhytskyi O. (Ukr)Sulim A. (Ukr)   
23:55Tkachov S. (Ukr)Kyi Y. (Ukr)   
00:25Lykhytskyi O. (Ukr)Makarenko R. (Ukr)   
00:55Kyi Y. (Ukr)Sulim A. (Ukr)   
06:50Levadniy A. (Ukr)Shkurupii O. (Ukr)1.85 1.85
06:55Chaplianka A. (Ukr)Metla O. (Ukr)1.85 1.85
07:25Shcherbak D. (Ukr)Boiko S. (Ukr)2.00 1.72
07:30Semenets O. (Ukr)Krokhmal V. (Ukr)1.85 1.85
07:35Uchen N. (Ukr)Cherednichenko P. (Ukr)1.60 2.20
07:40Paukov V. (Ukr)Tsyhanenko V. (Ukr)   
07:45Simonchuk D. (Ukr)Berezynskyi S. (Ukr)1.52 2.35
07:50Semeniuk I. (Ukr)Pidleteichuk P. (Ukr)1.60 2.20
07:55Baklykov A. (Ukr)Mosuk N. (Ukr)2.10 1.65
07:55Telnoi M. (Ukr)Horbanenko O. (Ukr)1.72 2.00
08:00Gaponov A. (Ukr)Tkachenko A. (Ukr)2.00 1.72
08:05Baystryuchenko D. (Ukr)Selin A. (Ukr)2.20 1.60
08:10Voitenko Y. (Ukr)Sereda V. (Ukr)2.40 1.50
08:15Vakhrushev V. (Ukr)Kazmirchuk V. (Ukr)   
08:20Rutskiy S. (Ukr)Vadim T. (Ukr)1.50 2.40
08:25Zharskiy V. (Ukr)Maksymiv S. (Ukr)   
08:30Filatov S. (Ukr)Lytvynenko M. (Ukr)2.10 1.65
08:30Melnik V. (Ukr)Kibka Y. (Ukr)1.35 2.90
08:35Levadniy A. (Ukr)Boiko S. (Ukr)2.10 1.65
08:40Chaplianka A. (Ukr)Krokhmal V. (Ukr)1.85 1.85
08:45Zazimko S. (Ukr)Cherednichenko P. (Ukr)2.20 1.60
08:50Golomozyk K. (Ukr)Tsyhanenko V. (Ukr)   
08:55Nazrin A. (Ukr)Berezynskyi S. (Ukr)1.30 3.20
09:00Sheshurak L. (Ukr)Pidleteichuk P. (Ukr)1.65 2.10
09:05Dubrovin D. (Ukr)Mosuk N. (Ukr)2.10 1.65
09:05Tsybulin S. (Ukr)Horbanenko O. (Ukr)2.75 1.40
09:10Tkachenko A. (Ukr)Shkurupii O. (Ukr)1.57 2.25
09:15Selin A. (Ukr)Metla O. (Ukr)1.30 3.20
09:20Uchen N. (Ukr)Voitenko Y. (Ukr)1.65 2.10
09:25Paukov V. (Ukr)Vakhrushev V. (Ukr)   
09:30Simonchuk D. (Ukr)Rutskiy S. (Ukr)1.65 2.10
09:35Semeniuk I. (Ukr)Zharskiy V. (Ukr)2.20 1.60
09:40Baklykov A. (Ukr)Filatov S. (Ukr)1.60 2.20
09:40Telnoi M. (Ukr)Melnik V. (Ukr)2.25 1.57
09:45Shcherbak D. (Ukr)Gaponov A. (Ukr)1.52 2.35
09:50Semenets O. (Ukr)Baystryuchenko D. (Ukr)1.72 2.00
09:55Zazimko S. (Ukr)Sereda V. (Ukr)   
10:00Golomozyk K. (Ukr)Kazmirchuk V. (Ukr)   
10:05Nazrin A. (Ukr)Vadim T. (Ukr)   
10:10Sheshurak L. (Ukr)Maksymiv S. (Ukr)   
10:15Dubrovin D. (Ukr)Lytvynenko M. (Ukr)   
10:15Tsybulin S. (Ukr)Kibka Y. (Ukr)   
10:20Levadniy A. (Ukr)Tkachenko A. (Ukr)   
10:25Chaplianka A. (Ukr)Selin A. (Ukr)   
10:30Voitenko Y. (Ukr)Cherednichenko P. (Ukr)   
10:35Vakhrushev V. (Ukr)Tsyhanenko V. (Ukr)   
10:40Rutskiy S. (Ukr)Berezynskyi S. (Ukr)   
10:45Zharskiy V. (Ukr)Pidleteichuk P. (Ukr)   
10:50Filatov S. (Ukr)Mosuk N. (Ukr)   
10:50Melnik V. (Ukr)Horbanenko O. (Ukr)   
10:55Gaponov A. (Ukr)Boiko S. (Ukr)   
11:00Baystryuchenko D. (Ukr)Krokhmal V. (Ukr)   
11:05Zazimko S. (Ukr)Voitenko Y. (Ukr)   
11:10Golomozyk K. (Ukr)Vakhrushev V. (Ukr)   
11:15Nazrin A. (Ukr)Rutskiy S. (Ukr)   
11:20Sheshurak L. (Ukr)Zharskiy V. (Ukr)   
11:25Dubrovin D. (Ukr)Filatov S. (Ukr)   
11:25Tsybulin S. (Ukr)Melnik V. (Ukr)   
11:30Shcherbak D. (Ukr)Shkurupii O. (Ukr)   
11:35Semenets O. (Ukr)Metla O. (Ukr)   
11:40Uchen N. (Ukr)Sereda V. (Ukr)   
11:45Paukov V. (Ukr)Kazmirchuk V. (Ukr)   
11:50Simonchuk D. (Ukr)Vadim T. (Ukr)   
11:55Semeniuk I. (Ukr)Maksymiv S. (Ukr)   
12:00Baklykov A. (Ukr)Lytvynenko M. (Ukr)   
12:00Telnoi M. (Ukr)Kibka Y. (Ukr)   
12:05Levadniy A. (Ukr)Gaponov A. (Ukr)   
12:10Chaplianka A. (Ukr)Baystryuchenko D. (Ukr)   
12:15Zazimko S. (Ukr)Uchen N. (Ukr)   
12:20Golomozyk K. (Ukr)Paukov V. (Ukr)   
12:25Nazrin A. (Ukr)Simonchuk D. (Ukr)   
12:30Sheshurak L. (Ukr)Semeniuk I. (Ukr)   
12:35Dubrovin D. (Ukr)Baklykov A. (Ukr)   
12:35Tsybulin S. (Ukr)Telnoi M. (Ukr)   
12:40Shcherbak D. (Ukr)Tkachenko A. (Ukr)   
12:45Semenets O. (Ukr)Selin A. (Ukr)   
12:50Sereda V. (Ukr)Cherednichenko P. (Ukr)   
12:55Kazmirchuk V. (Ukr)Tsyhanenko V. (Ukr)   
13:00Vadim T. (Ukr)Berezynskyi S. (Ukr)   
13:05Maksymiv S. (Ukr)Pidleteichuk P. (Ukr)   
13:10Kibka Y. (Ukr)Horbanenko O. (Ukr)   
13:10Lytvynenko M. (Ukr)Mosuk N. (Ukr)   
13:15Boiko S. (Ukr)Shkurupii O. (Ukr)   
13:20Krokhmal V. (Ukr)Metla O. (Ukr)   
13:50Levadniy A. (Ukr)Shcherbak D. (Ukr)   
13:55Chaplianka A. (Ukr)Semenets O. (Ukr)   
14:25Gaponov A. (Ukr)Shkurupii O. (Ukr)   
14:30Baystryuchenko D. (Ukr)Metla O. (Ukr)   
15:00Tkachenko A. (Ukr)Boiko S. (Ukr)   
15:05Selin A. (Ukr)Krokhmal V. (Ukr)   
15:20Nechyporuk V. (Ukr)Gritsienko N. (Ukr)   
15:55Kotik A. (Ukr)Didukh V. (Ukr)   
16:30Vahta D. (Ukr)Gritsienko N. (Ukr)   
17:05Nechyporuk V. (Ukr)Kotik A. (Ukr)   
17:40Vahta D. (Ukr)Didukh V. (Ukr)   
18:15Kotik A. (Ukr)Gritsienko N. (Ukr)   
18:50Vahta D. (Ukr)Kotik A. (Ukr)   
19:25Nechyporuk V. (Ukr)Didukh V. (Ukr)   
20:00Vahta D. (Ukr)Nechyporuk V. (Ukr)   
20:35Didukh V. (Ukr)Gritsienko N. (Ukr)   
22:45Tovkach M. (Ukr)Guchok A. (Ukr)   
23:15Bosak V. (Ukr)Zdrobylko B. (Ukr)   
23:45Stasiuk B. (Ukr)Guchok A. (Ukr)   
00:15Tovkach M. (Ukr)Bosak V. (Ukr)   
00:45Stasiuk B. (Ukr)Zdrobylko B. (Ukr)   
08:00Olejnik M. (Cze)Savill L. (Eng)   
08:35Mendes E. (Por)Keinath T. (Svk)1.57 2.25
09:10Kleprlik J. (Cze)Tregler T. (Cze)3.75 1.23
09:45Rech M. (Ita)Baciocchi A. (Ita)   
10:15Olejnik M. (Cze)Mendes E. (Por)   
10:45Kleprlik J. (Cze)Keinath T. (Svk)1.85 1.85
11:15Baciocchi A. (Ita)Savill L. (Eng)   
11:45Rech M. (Ita)Tregler T. (Cze)   
12:15Olejnik M. (Cze)Kleprlik J. (Cze)   
12:45Mendes E. (Por)Savill L. (Eng)   
13:15Rech M. (Ita)Keinath T. (Svk)   
13:45Baciocchi A. (Ita)Tregler T. (Cze)   
14:15Mendes E. (Por)Kleprlik J. (Cze)   
14:45Olejnik M. (Cze)Rech M. (Ita)   
15:15Tregler T. (Cze)Savill L. (Eng)   
15:45Baciocchi A. (Ita)Keinath T. (Svk)   
07:00Baranovskiy S. (Ukr)Trofimov M. (Ukr)   
07:00Derevynskyi D. (Ukr)Grushko V. (Ukr)   
07:30Dyakov V. (Ukr)Panin V. (Ukr)   
07:30Malov O. (Ukr)Sazhniev V. (Ukr)   
07:30Misevra V. (Ukr)Bratukhin Y. (Ukr)   
07:30Plyushch P. (Ukr)Butkov M. (Ukr)   
07:45Kovrikov A. (Ukr)Kebalo D. (Ukr)   
08:00Baranovskiy S. (Ukr)Sazhniev V. (Ukr)   
08:00Derevynskyi D. (Ukr)Butkov M. (Ukr)   
08:00Rafikov R. (Ukr)Krivoshey S. (Ukr)   
08:00Strelets V. (Ukr)Necheporenko V. (Ukr)   
08:15Tsubera R. (Ukr)Kebalo D. (Ukr)   
08:30Dotsenko V. (Ukr)Reva A. (Ukr)   
08:30Dyakov V. (Ukr)Krivoshey S. (Ukr)   
08:30Malov O. (Ukr)Trofimov M. (Ukr)   
08:30Misevra V. (Ukr)Necheporenko V. (Ukr)   
08:30Plyushch P. (Ukr)Grushko V. (Ukr)   
08:45Kovrikov A. (Ukr)Babenko P. (Ukr)   
09:00Baranovskiy S. (Ukr)Malov O. (Ukr)   
09:00Derevynskyi D. (Ukr)Plyushch P. (Ukr)   
09:00Rafikov R. (Ukr)Panin V. (Ukr)   
09:00Shalgorodskiy N. (Ukr)Pilguy A. (Ukr)   
09:00Strelets V. (Ukr)Bratukhin Y. (Ukr)   
09:15Tsubera R. (Ukr)Babenko P. (Ukr)   
09:30Butkov M. (Ukr)Grushko V. (Ukr)   
09:30Dotsenko V. (Ukr)Pilguy A. (Ukr)   
09:30Dyakov V. (Ukr)Rafikov R. (Ukr)   
09:30Misevra V. (Ukr)Strelets V. (Ukr)   
09:30Sazhniev V. (Ukr)Trofimov M. (Ukr)   
09:45Kovrikov A. (Ukr)Tsubera R. (Ukr)   
10:00Grushko V. (Ukr)Derevynskyi D. (Ukr)   
10:00Krivoshey S. (Ukr)Panin V. (Ukr)   
10:00Necheporenko V. (Ukr)Bratukhin Y. (Ukr)   
10:00Shalgorodskiy N. (Ukr)Reva A. (Ukr)   
10:00Trofimov M. (Ukr)Baranovskiy S. (Ukr)   
10:15Babenko P. (Ukr)Kebalo D. (Ukr)   
10:30Bratukhin Y. (Ukr)Misevra V. (Ukr)   
10:30Butkov M. (Ukr)Plyushch P. (Ukr)   
10:30Dotsenko V. (Ukr)Shalgorodskiy N. (Ukr)   
10:30Panin V. (Ukr)Dyakov V. (Ukr)   
10:30Sazhniev V. (Ukr)Malov O. (Ukr)   
10:45Kebalo D. (Ukr)Kovrikov A. (Ukr)   
11:00Krivoshey S. (Ukr)Rafikov R. (Ukr)   
11:00Necheporenko V. (Ukr)Strelets V. (Ukr)   
11:00Pilguy A. (Ukr)Reva A. (Ukr)   
11:00Plyushch P. (Ukr)Derevynskyi D. (Ukr)   
11:00Sazhniev V. (Ukr)Baranovskiy S. (Ukr)   
11:15Babenko P. (Ukr)Tsubera R. (Ukr)   
11:30Grushko V. (Ukr)Plyushch P. (Ukr)   
11:30Krivoshey S. (Ukr)Dyakov V. (Ukr)   
11:30Necheporenko V. (Ukr)Misevra V. (Ukr)   
11:30Reva A. (Ukr)Dotsenko V. (Ukr)   
11:30Trofimov M. (Ukr)Malov O. (Ukr)   
11:45Babenko P. (Ukr)Kovrikov A. (Ukr)   
12:00Bratukhin Y. (Ukr)Strelets V. (Ukr)   
12:00Butkov M. (Ukr)Derevynskyi D. (Ukr)   
12:00Malov O. (Ukr)Baranovskiy S. (Ukr)   
12:00Panin V. (Ukr)Rafikov R. (Ukr)   
12:00Pilguy A. (Ukr)Shalgorodskiy N. (Ukr)   
12:15Kebalo D. (Ukr)Tsubera R. (Ukr)   
12:30Grushko V. (Ukr)Butkov M. (Ukr)   
12:30Pilguy A. (Ukr)Dotsenko V. (Ukr)   
12:30Rafikov R. (Ukr)Dyakov V. (Ukr)   
12:30Strelets V. (Ukr)Misevra V. (Ukr)   
12:30Trofimov M. (Ukr)Sazhniev V. (Ukr)   
12:45Tsubera R. (Ukr)Kovrikov A. (Ukr)   
13:00Bratukhin Y. (Ukr)Necheporenko V. (Ukr)   
13:00Panin V. (Ukr)Krivoshey S. (Ukr)   
13:00Reva A. (Ukr)Shalgorodskiy N. (Ukr)   
13:15Kebalo D. (Ukr)Babenko P. (Ukr)   
13:30Gaynyuk V. (Ukr)Chukanov M. (Ukr)   
13:30Gorelov V. (Ukr)Kireev S. (Ukr)   
13:30Shalgorodskiy N. (Ukr)Dotsenko V. (Ukr)   
13:45Gedz V. (Ukr)Treshchyov E. (Ukr)   
13:45Kushko D. (Ukr)Zamniborsch V. (Ukr)   
14:00Kovalenko Vl. (Ukr)Chernetskiy I. (Ukr)   
14:00Reva A. (Ukr)Pilguy A. (Ukr)   
14:00Telugin Z. (Ukr)Zhuravlev A. (Ukr)   
14:15Makarchuk K. (Ukr)Andreev O. (Ukr)   
14:15Oleynik I. (Ukr)Pavlyuk R. (Ukr)   
14:30Chernetskiy I. (Ukr)Telugin Z. (Ukr)   
14:30Kireev S. (Ukr)Zhuravlev A. (Ukr)   
14:45Goradze A. (Ukr)Ermolaev A. (Ukr)   
14:45Pavlyuk R. (Ukr)Makarchuk K. (Ukr)   
14:45Treshchyov E. (Ukr)Andreev O. (Ukr)   
15:00Chukanov M. (Ukr)Kovalenko Vl. (Ukr)   
15:00Gorelov V. (Ukr)Gaynyuk V. (Ukr)   
15:15Gedz V. (Ukr)Kushko D. (Ukr)   
15:15Zamniborsch V. (Ukr)Oleynik I. (Ukr)   
15:15Zavinskiy S. (Ukr)Nechitaylo E. (Ukr)   
15:30Gaynyuk V. (Ukr)Kireev S. (Ukr)   
15:30Kovalenko Vl. (Ukr)Gorelov V. (Ukr)   
15:45Goradze A. (Ukr)Nechitaylo E. (Ukr)   
15:45Kushko D. (Ukr)Treshchyov E. (Ukr)   
15:45Oleynik I. (Ukr)Gedz V. (Ukr)   
16:00Telugin Z. (Ukr)Chukanov M. (Ukr)   
16:00Zhuravlev A. (Ukr)Chernetskiy I. (Ukr)   
16:15Andreev O. (Ukr)Pavlyuk R. (Ukr)   
16:15Makarchuk K. (Ukr)Zamniborsch V. (Ukr)   
16:15Zavinskiy S. (Ukr)Ermolaev A. (Ukr)   
16:30Chukanov M. (Ukr)Zhuravlev A. (Ukr)   
16:30Kireev S. (Ukr)Chernetskiy I. (Ukr)   
16:45Goradze A. (Ukr)Zavinskiy S. (Ukr)   
16:45Treshchyov E. (Ukr)Pavlyuk R. (Ukr)   
16:45Zamniborsch V. (Ukr)Andreev O. (Ukr)   
17:00Gaynyuk V. (Ukr)Kovalenko Vl. (Ukr)   
17:00Gorelov V. (Ukr)Telugin Z. (Ukr)   
17:15Gedz V. (Ukr)Makarchuk K. (Ukr)   
17:15Kushko D. (Ukr)Oleynik I. (Ukr)   
17:15Nechitaylo E. (Ukr)Ermolaev A. (Ukr)   
17:30Kovalenko Vl. (Ukr)Kireev S. (Ukr)   
17:30Telugin Z. (Ukr)Gaynyuk V. (Ukr)   
17:45Ermolaev A. (Ukr)Goradze A. (Ukr)   
17:45Makarchuk K. (Ukr)Kushko D. (Ukr)   
17:45Oleynik I. (Ukr)Treshchyov E. (Ukr)   
18:00Chernetskiy I. (Ukr)Chukanov M. (Ukr)   
18:00Zhuravlev A. (Ukr)Gorelov V. (Ukr)   
18:15Andreev O. (Ukr)Gedz V. (Ukr)   
18:15Nechitaylo E. (Ukr)Zavinskiy S. (Ukr)   
18:15Pavlyuk R. (Ukr)Zamniborsch V. (Ukr)   
18:30Gorelov V. (Ukr)Chernetskiy I. (Ukr)   
18:30Kireev S. (Ukr)Chukanov M. (Ukr)   
18:45Gedz V. (Ukr)Pavlyuk R. (Ukr)   
18:45Nechitaylo E. (Ukr)Goradze A. (Ukr)   
18:45Treshchyov E. (Ukr)Zamniborsch V. (Ukr)   
19:00Gaynyuk V. (Ukr)Zhuravlev A. (Ukr)   
19:00Kovalenko Vl. (Ukr)Telugin Z. (Ukr)   
19:15Ermolaev A. (Ukr)Zavinskiy S. (Ukr)   
19:15Kushko D. (Ukr)Andreev O. (Ukr)   
19:15Oleynik I. (Ukr)Makarchuk K. (Ukr)   
19:30Telugin Z. (Ukr)Kireev S. (Ukr)   
19:30Zhuravlev A. (Ukr)Kovalenko Vl. (Ukr)   
19:45Andreev O. (Ukr)Oleynik I. (Ukr)   
19:45Makarchuk K. (Ukr)Treshchyov E. (Ukr)   
19:45Zavinskiy S. (Ukr)Goradze A. (Ukr)   
20:00Chernetskiy I. (Ukr)Gaynyuk V. (Ukr)   
20:00Chukanov M. (Ukr)Gorelov V. (Ukr)   
20:15Ermolaev A. (Ukr)Nechitaylo E. (Ukr)   
20:15Pavlyuk R. (Ukr)Kushko D. (Ukr)   
20:15Zamniborsch V. (Ukr)Gedz V. (Ukr)   
20:45Mashtakov A. (Ukr)Lazebny R. (Ukr)   
21:00Krol Y. (Ukr)Litvinenko O. (Ukr)   
21:20Kolesnik P. (Ukr)Yunusov E. (Ukr)   
21:35Vasilchuk P. (Ukr)Chilikin A. (Ukr)   
21:55Mashtakov A. (Ukr)Yunusov E. (Ukr)   
22:10Krol Y. (Ukr)Chilikin A. (Ukr)   
22:30Kolesnik P. (Ukr)Lazebny R. (Ukr)   
22:45Vasilchuk P. (Ukr)Litvinenko O. (Ukr)   
23:05Mashtakov A. (Ukr)Kolesnik P. (Ukr)   
23:20Krol Y. (Ukr)Vasilchuk P. (Ukr)   
23:40Yunusov E. (Ukr)Lazebny R. (Ukr)   
23:55Chilikin A. (Ukr)Litvinenko O. (Ukr)   
00:15Lazebny R. (Ukr)Mashtakov A. (Ukr)   
00:30Litvinenko O. (Ukr)Krol Y. (Ukr)   
00:50Yunusov E. (Ukr)Kolesnik P. (Ukr)   
14:00Litovchenko M. (Ukr)Zaytseva V. (Ukr)   
14:30Emelyanenko Y. (Ukr)Dotsenko M. (Ukr)   
15:00Litovchenko M. (Ukr)Dotsenko M. (Ukr)   
15:30Emelyanenko Y. (Ukr)Zaytseva V. (Ukr)   
16:00Litovchenko M. (Ukr)Emelyanenko Y. (Ukr)   
16:30Dotsenko M. (Ukr)Zaytseva V. (Ukr)   
17:00Zaytseva V. (Ukr)Litovchenko M. (Ukr)   
17:30Dotsenko M. (Ukr)Emelyanenko Y. (Ukr)   
18:00Dotsenko M. (Ukr)Litovchenko M. (Ukr)   
18:30Zaytseva V. (Ukr)Emelyanenko Y. (Ukr)   
19:00Emelyanenko Y. (Ukr)Litovchenko M. (Ukr)   
19:30Zaytseva V. (Ukr)Dotsenko M. (Ukr)